Entrees - Món Chính

Entree - Seafood - Đồ Biển

 • Baby Shark - Cá Mặp Con $16.00/ lbs ★

 • Combo Crawfish - Tôm Sú Thập Cẩm $27.00

 • Combo Snow Crab - Cua Tuyết Thập Cẩm $45.00

 • Combo Snow & Mussel - Cua, Trai Thập Cẩm $59.00

 • Combo Craw Snow Muss - Sú, Cua, Trai Thập Cẩm $72.00

Entree - Soups - Đồ Nước

 • Combination HotPot - Lẩu Đặc Biệt $43.00

 • Vietnamese Tamarind Soup - Canh Chua Việt Nam $16.00

 • Hue Spicy Beef - Bún Bò Huế $15.50

 • Oxtail Phở - Phở Đuôi Bò $15.50

 • Thick Noodle Soup - Bánh Canh Tôm Cua $14.50

 • Combination Phở - Phở Đặc Biệt $14.50 ★

 • Vegtable Phở - Phở Chay $13.50

 • Chicken Phở - Phở Gà $13.50

 • Phở Your-way (Steak, Brisket, Tripe, Tendon or Meatball) - Phở Tự Chọn $13.50 ★

 • Phở Baby - Phở Em Bé $5.50

Entree - Rice - Cơm

 • Shaking Beef with Rice - Cơm Bò Lúc Lắc $16.50 ★

 • Grilled Beef Short Ribs with Rice - Cơm Sườn Bò Nướng $16.50

 • Stir-fried Wild Boar with Rice - Cơm Heo Rừng Nướng $16.50

 • Catfish Stew with Rice - Cơm Cá Kho Tộ $14.50

 • Combination Rice Dish - Cơm Đăc Biệt $14.50 ★

 • Chicken Over Rice in Clay Pot - Cơm Gà Thố $13.75 ★

 • Grilled Pork Chop with Rice - Cơm Sườn Heo Nướng $13.50

 • Lemongrass Chicken with Rice - Cơm Gà Kho Xả $13.50

 • Crab Fried Rice - Cơm Chiên Cua $14.50

 • Salted Fish with Chicken Fried Rice - Cơm Chiên Cá Mặn với Gà $13.50

 • Chicken Fried Rice - Cơm Chiên Gà $13.50

 • Young Chow Fried Rice - Cơm Chiên Dương Châu $13.25

Entree - Vermicelli - Bún

 • HaNoi Vermicelli Bowl - Bún Chả Hà Nội $14.25

 • Combination Vermicelli Bowl - Bún Đặc Biệt $13.50 ★

 • Grilled Pork Vermicelli Bowl - Bún Thịt Heo $12.50

 • Egg Rolls Vermicelli Bowl - Bún Chả Giò $12.50

Entree - Sandwich - Bánh Mì

 • Grilled Beef Sandwich - Bánh Mì Bò $7.50

 • Grilled Pork Sandwich - Bánh Mì Heo $6.50 ★

 • Tofu Sandwich - Bánh Mì Tàu Hủ $6.50

Party Secret Menu is available. Book us!

Service charge of 20% will be applied for party from 6 people.