Appetizers - Khai Vị

Appetizers - Khai Vị

 • Spring Rolls - Gỏi Cuốn $6.50

 • Egg Rolls - Chả Giò $6.50

 • Pot Sticker - Há Cảo Chiên $6.50

 • Garlic French Fries - Khoai Tây Chiên Tỏi $7.50

 • American French Fries - Khoai Tây Chiên $7.50

 • Vietnamese Fried Chicken Wings - Cánh Gà Chiên Nước Mắm $9.50 ★

 • American Fried Chicken Wings - Cánh Gà Chiên Bột $9.50

 • Fried Calamari with Fries - Bạch Tuột Chiên $10.50

 • Fried Butter Quail - Cút Chiên Bơ $11.50

 • Deep Fried Pork Intestine - Ruột Heo Chiên Giòn $11.50 ★

 • Mango Salad - Gỏi Xoài $12.50

 • Jellyfish Salad - Gỏi Sứa $12.50

 • Steam Rice Cake - Bánh Bèo $12.50

 • Baby Clam - Hến Xúc Bánh Đa $13.50

 • Pan Fried Crepe - Bánh Xèo $13.50

 • Stir Fried Snails with Coconut Sauce - Ốc Xào Dừa $12.95

 • Stir Fried Snails with Garlic Butter - Ốc Xào Bơ Tỏi $14.95

 • Deep Fried Eel - Lươn Chiên Giòn $17.50

Party Secret Menu is available. Book us!

Service charge of 20% will be applied for party from 6 people.